FENG-SHUI

Anul 2020, Şobolanul la răscruce pe bârna acoperişului

POST CONTENT

 Follow us: Facebook | Twitter | Instagram | Pinterest
Share:
by AMdaebak | 8 ianuarie 2020 | SURSA FOTO: AMDAEBAK
A
nul acesta v-am pregătit o surpriză la care am lucrat cu mult drag şi suntem sigure că o să vă placă, dar mai ales o să vă fie de folos pe tot parcursul anului 2020. Este vorba despre „Ghidul ©AMdaebak 2020, Anul Şobolanului la răscruce pe bârna acoperişului”. Este un ghid cu peste 100 de pagini cu  informaţii despre:
 
-       Influenţele anului 2020,
-       Chart-ul Paht Chee 2020;
-       Chart-ul Feng Shui 2020 (Stelele zburătoare);
-       Diagrama celor 24 de munţi;
-       Regulile renovării în anul 2020
-       Horoscopul celor 60 de zodii chinezeşti (12 zodii x 5 elemente);
-       Parametrii norocului;
-       Informaţii SURPRIZĂ
 
 
Mai mult, toţi cei care vor achiziţiona acest ghid, vor primi şi un CADOU din partea echipei ©AMdaebak, care se regăseşte la sfârşitul acestui ghid.
 
 
Puteţi comanda „Ghidul ©AMdaebak 2020, Anul Şobolanului la răscruce pe bârna acoperişului”, pe adresa de mail: info@amdaebak.ro, preţul acestui ghid fiind de 100 Ron.
 
 
 
 
Vă dorim un an 2020 cu multă sănătate, prosperitate şi fericire!
 
 
 
 
 
 
Notificare drepturi
Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestui articol nu poate fi reprodus, stocat într-un sistem de preluare sau transmis sub orice formă sau prin orice mijloace (electronic, fotocopiere etc) fără permisiunea scrisă a echipei ©AMdaebak. Pentru informaţii despre obţinerea permisiunii, ne puteţi contacta pe adresa de mail info@amdaebak.ro.
 
 
Notificare răspundere
Informaţiile din acest articol sunt distribuite în baza „Aşa cum este”, fără garanţie. Cu toate că au fost luate toate măsurile de precauţie în pregătirea şi redactarea acestui articol, echipa ©AMdaebak nu va avea nicio răspundere faţă de nicio persoană sau entitate cu privire la orice pierdere sau daună cauzată sau care se presupune că a fost cauzată direct sau indirect de informaţiile din acest articol.
 
 
 
 
 
 
 
 
Anul acesta v-am pregătit o surpriză la care am lucrat cu mult drag şi suntem sigure că o să vă placă, dar mai ales o să vă fie de folos pe tot parcursul anului 2020!

A&M